RFID Uygulamaları

RFID Uygulamaları

Otomasyonda yeni bir dönem: RFID

RFID kısaca radyo frekansı tanıma ve ayırt etme teknolojisi olarak tanımlanabilir. RFID teknolojisi, önümüzdeki 20 yıl içinde en çok gelişecek alanlardan biri olarak gösterilmektedir ve bu teknolojinin insan sağlığı açısından hiç bir sakıncası ve zaralı etkisi yoktur.

RFID projelerinin başarısı, proje ekibinin deneyimine ve mühendislik disiplinlerinin doğru uygulamasının sonucuna bağlıdır.

RFID uygulamalarında 2 tür etiket kullanılmaktadır:

 • Aktif etiketler: Daha nadiren kullanılan, etiketlerin pille çalıştığı ve sadece EPC kodlarından daha fazlasını bilebildikleri durumdur.
 • Pasif Etiketler: Daha genel kullanılan maliyet olarak çok ucuz olan sadece bir anten ve bir mikroişlemciden oluşan etiketlerdir.Okuyucu antenlerinden gelen güçle çalışırlar ardından daha önceden atanmış verilerini okuyucuya iletir ve tekrar uykuya yatarlar.

RFID teknolojileri çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir: Depo yönetimi, Üretim aşamaları takibi, Otopark otomasyonu, Güvenlik ve otomatik geçiş sistemleri ile Alış-veriş sistemleri en temel örneklerdir.

Bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri etiketlerin defalarca programlanabilmesi ve aynı anda çok fazla sayıda etiketin okunabilmesidir. Bu olanaklar bilgisayar teknolojisi ve etkin yazılımlarla birlikte düşünüldüğünde, RFID teknolojisi verimliliğin ve otomasyon sistemlerinin anahtar bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Firmamız yukarıda sayılan temel uygulamalar için anahtar teslimi projeler sunmaktadır.

Otopark Otomasyonu

 • Otomatik geçiş sistemleri hakkında geniş bilgi ve deneyim kazanılması hedeflenmiş ve sağlamıştır.
 • Sistem temel olarak bir ana bilgisayar ve o ana bilgisayara bağlanacak okuyuculardan oluşur.
 • Her okuyucu 1 giriş ve/veya 1 çıkış işlevi görebilirler.

 • Tüm veriler veritabanı sunucusuda depolanır.
 • Sisteme girilebilecek kayıt sayısında bir sınır yoktur.
 • Sistem 100.000 araca kadar denenmiştir ve bu araçların aynı anda içeri girmesi veya çıkması sistemde bir yavaşlamaya neden olmamıştır.
 • Sistemde 3 kademeli yetkilendirme sistemi vardır.

Depo Otomasyonu

 • RFID'i depo yönetimi ve stok sayımı alanında en üstün verimle çalışır.
 • Depo giriş ve çıkışlarına yerleştirilen okuyucularla depoya giriş/çıkış işlemleri sürekli takip edilebilir.
 • Bunun yanı sıra hareketli platformlara koyulmuş okuyucular ya da el okuyucularıyla stok sayımı yapılabilir.
 • 2 metre derinliğinde raflardan kumaş içindeki etiketleri başarıyla okuduğu denenmiştir (demir raflarda bile).
 • İşletmenin kullandığı depo/muhasebe programları ile veri alış verişi sağlanabilir.

Üretim Aşamaları Takibi

RFID etiketleri basan barkod makinaları ve okuyucu olan herhangi bir yerde programlanabilmeleri sayesinde üretimin çeşitli aşamalarında üretim zincirine dahil olabilirler. Üretimin her aşaması kayıt altına alınabilir.

 

'; echo ''; echo '
'; //php get_footer(); ?>